Skip to content
Home » สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560 | งานโครงการหลวง 2560 | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560 | งานโครงการหลวง 2560 | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560 | หน้าข่าวสัญญาล่าสุด.

[button color=”red” size=”small” link=”https://abcchamber.org/news/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูคำแนะนำด้านล่าง[/button]

See also  คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. | ฝน เหลือง | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา งานโครงการหลวง 2560.

สถาบันวิจัยและพัฒนาบนที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาบนที่สูง (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการหลวงและขยายงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ถ่ายทอดความรู้จากโครงการหลวงและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำต้นน้ำ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำประโยชน์สู่ประเทศชาติในวงกว้างยิ่งขึ้น เว็บไซต์ : www.hrdi.or.th .

See also  จับปลัดใน จ. กาฬสินธุ์ เป็นสายให้กลุ่มค้ายาเสพติด | จับยาเสพติด 2018ล่าสุด | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560 | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560

See also  live !!! Seafood BBQ Buffet , Holiday Inn Pattaya | amporn seafood | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

แท็กเกี่ยวข้องกับหัวข้อ งานโครงการหลวง 2560.

#สถาบนวจยและพฒนาพนทสง #องคการมหาชน.

พื้นที่สูง,สวพส,โครงการหลวง,องค์การมหาชน,สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง,hrdi.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560.

งานโครงการหลวง 2560.

ความหวัง บทช่วยสอน ในหัวข้อ งานโครงการหลวง 2560 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณมาก

1 thought on “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2555-2560 | งานโครงการหลวง 2560 | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด”

Leave a Reply

Your email address will not be published.